Markel Sverige

Markel Sverige har inlett ett samarbete med RiskPoint rörande nordiska finansiella och professionsansvarsrisker samt Brookfield Underwriting rörande konst- och samlingsförsäkringar. Markel kommer fortsätta att verka i Norden och stå som riskbärare för samtliga produkter. Se mer information nedan.

Markel Sverige