Marinförsäkring

Sweden Marine

Markel erbjuder försäkringslösningar anpassade för internationell sjöfart så väl som för privata fritidsbåtar.

Kontakta oss: 

+46 8 5454 5353

Skräddarsydda försäkringslösningar för följande kundkategorier: 
  • Kasko
  • Krig
  • Fritidsbåtar
  • Transportförsäkring
  • Marint ansvar
  • Panthavarförsäkring
  • Fartygsbyggnadsrisker
  • Avbrottsförsäkring

Staffan Sahlin

Senior Marine Underwriter

+46 8 5454 5355

email

Gustaf Kristiansson

Underwriter Marine

+46 8 5454 5365

email