Konst- och samlarförsäkring

Markel art and collectables

Markel har inlett ett nytt samarbete med Brookfield Underwriting som kommer att hantera Markels konst- och samlingsförsäkringar in Sverige framöver. Markel kommer att fortsätta att verka i Norden och stå som riskbärare.

Brookfield är en Lloyd’s coverholder och erbjuder specialförsäkringar för specifika och mer komplexa försäkringsbehov.

 

Kontakta oss: 

+46 8 5454 5353